सडक दुर्घटना मा रूस

यदि यो दुर्घटना कारण छ एक रूसी वाहन, दावा बन्दोबस्त र क्षतिपूर्ति लिएका छन् द्वारा को हेरविचार गर्न छ कि कम्पनी बीमा रूसी वाहन । सय विभिन्न मोटर दायित्व बीमा कम्पनीहरु मा, रूस मा एक दुर्घटना घटना मा भर्न, र चिन्ह (संग स्पष्टीकरण को हस्ताक्षर) मा दुर्घटना रिपोर्ट । जब यात्रा गर्न रूस, यो सार्थक छ बाहिर मुद्रण अन्तरराष्ट्रिय दुर्घटना रिपोर्ट फारम लिन तपाईं संग यात्रा मा छ ।