बिक्री र आपूर्ति ठेक्का संसाधन

बिक्री र आपूर्ति सम्झौता बीच कारोबार गर्न प्रयोग गरिन्छ कागजात र व्यवस्थित गर्न सहयोग बिक्री र सामान खरीद. ठेके सक्छ दायरा सानो सम्झौता बीच एकमात्र व्यापारीहरु, विशाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुबंध लागि ठूलो परिमाणमा महंगा उपकरण । ठेक्का परिचालक एक बिक्री र आपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ बाहिर सेट स्पष्ट दायित्व सबै दल संलग्न जोगिन र अस्पष्टता छ, र यसरी कम जोखिम को विवाद को पाठ्यक्रम मा व्यापार सम्बन्ध छ । किनभने प्रत्येक व्यापार अनुपम छ, कुनै एक मिसाल सेवा गर्न आवश्यकता सबै कुरा दिन्छ. तर, कुञ्जी विचार मा प्रत्येक अनुबंध यस्तै हो, मुख्य मामला कवर, उत्पादन, मूल्य र वितरण गर्न, को जोखिम र