राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति रजस्ट्री मा स्थापित रूससीएमएस समर्थन गरिएको छ को धेरै हाम्रो ग्राहकहरु मा तेजी विकास र चुनौतीपूर्ण रूसी अर्थव्यवस्था देखि